Program: Zelené inovácie v priemysle

                Bilaterálny fond opatrenie B
Rozpočet projektu: 19 728 EUR
Realizácia: 28.09.2015 – 02.10.2015      

  eea norway grants

   Statny znak SRmale

 

Študijná cesta do Nórska sa uskutočnila v rámci posilnenia bilaterálnej spolupráce s Nórskymi projektovými partnermi a zavedenia poznatkov Nórskych expertov v oblasti ťažby dreva v lese, spracovania biomasy, použitia najmodernejšej technológie a najefektívnejších postupov. Účelom študijnej cesty do Nórska je výmena skúsenosti v danej oblasti, ktorá napomôže adekvátnemu rozbehu biomasového logistického centra.

Ciele študijnej cesty:

  • zvýšenie odborných znalostí projektového tímu v oblasti používania inovatívnej technológie v praxi
  • nadobudnutie osvedčených postupov a poznatkov pri zavádzaní efektívneho systému spracovania biomasy v lesoch (vytvorenie zberných miest), pri výbere vhodných inovatívnych technológií na spracovanie biomasy, a pri zriadení laboratória na meranie parametrov kvality. 

Študijná cesta bola realizovaná formou pracovnej cesty členov projektového tímu a zástupcov spoločnosti BIOPEL, členmi projektového tímu slovenských projektových partnerov Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec a členmi projektového tímu slovenského projektového partnera Žilinská Univerzita.

 
"Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP."
"Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky."