Pelety sú vysoko komfortné ekologické palivo určené pre pohodlné a plnoautomatické vykurovanie vašich domácností.

 

V ponuke spoločnosti BIOPEL, a. s. budú po zrealizovaní Biomasového logistického centra v ponuke nasledovné druhy peliet:

 • Drevné pelety v súlade so systémom kvality ENplus A1

 • Priemyselné pelety  (drevné pelety s prímesou kôry)

 • Alternatívne pelety (pelety s prímesou tráv)


Výhody drevných peliet (v porovaní s neupraveným odpadom):


 • sú obnoviteľným zdrojom energie

 • redukcia objemu (vyššia hustota), a tým znížené náklady na dopravu a skladovanie

 • kvalitatívna stálosť niekoľko rokov pri vhodnom skladovaní

 • vyššia kvalita spaľovania

 • možnosť spaľovania v automatických zdrojoch tepla na spaľovanie peliet

 • vyššia energetická účinnosť pri ich spaľovaní

 • nízka produkcia emisií

 • prijateľná cena paliva

 • plnohodnotná náhrada za iné druhy

 • drevné pelety podliehajú normovaným požiadavkám