Pelety sú vysoko komfortné ekologické palivo určené pre pohodlné a plnoautomatické vykurovanie budov.

Drevné pelety sú dostupné ekologické palivo vhodné na vykurovanie všetkých objektov. Vyrábajú sa z čistých drevných pilín lisovaním pod veľkým tlakom pri vysokej teplote. Vyrábame ich výlučne z pilin, ktoré vznikajú ako odpad na miestnych pílach.  Výsledným tvarom drevných peliet je krátky valček. Takto vyrobené palivo obsahuje nízky podiel vlhkosti a poskytuje vysokú výhrevnosť. Vďaka svojim rozmerom umožňujú moderné a ekologické kúrenie drevom, ktoré je ale rovnako pohodlné ako kúrenie fosílnym plynom alebo drahou elektrinou. Na vykurovanie slúžia moderné kotly a kachle určené na spaľovanie drevných peliet, ktoré poskytujú plnohodnotné komfortné automatické vykurovanie domácností, malých i veľkých objektov.

Kvalita ENplusA1

Spoločnosť BIOPEL, a. s. je certifikovaný výrobca a predajca drevných peliet podľa medzinárodného systému kvality ENplus A1, ktoré zaručujú prvotriednu kvalitu paliva - vysokú výhrevnosť a účinnosť pri spaľovaní. 
 
 pdfCertifikát SK007            pdfCertifikát SK301                  pdfProtokol o skúške - certifikácia 2021
 ENplus SK007             ENplus SK301

 

Ak chcete nakúpiť tie najkvalitnejšie pelety, ktoré Vám zaručia bezproblémovú prevádzku kotla, hľadajte na balení okrúhlu pečiatku medzinárodnej certifikácie ENplus A1 a tiež identifikačné číslo výrobcu. Nákup lacných dovozových peliet Vám môže spôsobiť veľké problémy, spotrebujete oveľa viac paliva a na konci vykurovacej sezóny budete mať zanesený kotol, ktorý bude potrebné vymeniť oveľa skôr ako ste predpokladali. Naše skúsenosti ukazujú, že spotrebitelia. ktorí sa už raz "popálili", vsádzajú už len na overenú a certifikovanú kvalitu našich peliet.

Technické parametre

 Parameter Pelety 6 mm ENplusA1               Pelety 6 mm A2 - II. trieda               
 tvar  valcovitý  valcovitý
 priemer  6 mm   6 mm
 dĺžka  30 - 40 mm   30 - 40 mm
 sypná hmotnosť                600 kg.m-3  600 kg.m-3
 výhrevnosť  min. 16,5 MJ.kg-1  min. 16,3 MJ.kg-1
 obsah vody  do 10%   do 10% 
 obsah popola  do 0,7%   do 1,5%    

 

Aktuálny cenník ►►► Objednávka