Suché drevné štiepky sú prírodné palivo vyrobené z dreva.

Drevné štiepky s rozmermi do 50 mm a vlhkosťou do 30 % sú vhodné na uskladnenie aj počas zimných mesiacov a zabezpečia bezproblémovú prevádzku vašich vykurovacích zariadení.

Technické parametre

   
 rozmer cca 30 x 50 mm
 dĺžka 100 mm
 sypná hmotnosť 280 kg.m-3 
výhrevnosť  min. 12,2 MJ.kg-1
obsah vody  do 30%
obsah popola do 3% 


Distribúcia štiepky

• VOLVO – hákový nakladač na prepravu kontajnerov
• IVECO Trakker - hákový nakladač na prepravu kontajnerov

Špeciálne kontajnery pre zvoz drevného odpadu

• kontajnery pre zvoz drevného odpadu - vnútorný objem minimálne 36 m3
• 2 ks špeciálne kontajnery pre distribúciu štiepok - vnútorný objem minimálne 34 m3 , vyprázdňovací dopravník kontajnera, pneumatické vyprázdňovanie štiepky
• 8 ks mobilná kontajnerová sušiareň - vnútorný objem minimálne 36 m3 , príruba na prívod sušiaceho vzduchu

12 mobilna kontajner susiaren 10 kontajnery

Špeciálna kontajnerová súprava s pneumatickým vyprázdňovaním

kontajnerova suprava_1a  kontajnerova suprava_1