"Biomasa naša energetická budúcnosť"

Prijímateľ - BIOPEL, a. s.

Partner 1 - Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
Partner 2 - Norwegian Forestry Group, Ltd.
Partner 3 - International Development Norway, Ltd.
Partner 4 - Žilinská univerzita v Žiline

Projektová zmluva

Cenzual       NFG       IDN     ZU

 

 

Prijímateľ / Partner

Finančné zdroje

Celkom

Vlastné

Grant

Prijímateľ - BIOPEL

2 961 511 €

2 961 511 €

5 923 022 €

 Spolu

2 961 511 €

2 961 511 €

5 923 022 €

50%

50%

Partner 1 - CS Rajec

50 000 €

200 000 €

250 000 €

Partner 2 - NFG

35 304 €

141 216 €

176 520 €

Partner 3 - IDN

18 800 €

75 200 €

94 000 €

Partner 4 – ŽU v Žiline

- €

- €

- €

Spolu partneri

104 104 €

416 416 €

520 520 €

20%

80%

Celkový rozpočet

3 065 615 €

3 377 927 €

6 443 542 €