Projekty

BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorej hlavným zámerom je vybudovanie Biomasového logistického centra (BLC), zameraného na zabezpečovanie drevnej suroviny, spracovanie a predaj celej škály pevných biopalív: pelety, priemyselné pelety, alternatívne pelety, brikety, alternatívne brikety, kusové štiepané drevo a suché drevné štiepky.

tb logo blue jpg 72dpi rgb

 

Projekt Biomasové logistické centrum je financovaný z Nórskych grantov, z úverových zdrojov získaných z Tatra banky, a.s. a vlastných zdrojov.