Projekty

BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorej hlavným zámerom je vybudovanie Biomasového logistického centra (BLC), zameraného na zabezpečovanie odpadovej drevnej suroviny, jej spracovanie a výrobu pevných biopalív.

tb logo blue jpg 72dpi rgb

 

Projekt Biomasové logistické centrum je financovaný z Nórskych grantov, z úverových zdrojov získaných z Tatra banky, a.s. a vlastných zdrojov.