Brikety a suché drevné štiepky sú prírodné palivo vyrobené z odpadového dreva s vynikajúcou výhrevnosťou.

Suché drevné štiepky

Spoločnosť BIOPEL, a. s. sa zameriava na výrobu suchých drevných štiepok vyššej kvality o vlhkosti max. do 20%, čo si vyžaduje nové prístupy pri jej výrobe a distribúcii. Obsah vody v drevných štiepkach je významným faktorom ovplyvňujúcim celkový výkon energetického systému, má vplyv na samotný proces spaľovania – ovplyvňuje produkciu znečisťujúcich látok, účinnosť tepelného zdroja, teplotu plameňa, množstvo popola. Suché štiepky sú vhodné na uskladnenie aj počas zimných mesiacov. Zabezpečia tak bezproblémovú prevádzku vašich vykurovacích zariadení aj v zimnom období.

stiepky vyroba 11 stiepky vyroba 12 stiepky vyroba biopel 02

Nové prístupy vo výrobe

Na výrobu používame výlučne odpadovú drevnú biomasu. Po ťažbe dreva je nutné realizovať zvoz odpadovej lesnej biomasy na lesné skládky - zberné miesta, aby sa zabezpečila možnosť čo najskoršej výsadby nového lesného porastu. Čerstvé lesné štiepky majú vysoký obsah vody, ktorý kolíše od 40 do 60 %. Takáto mokrá štiepka sa vyznačuje nízkou výhrevnosťou, pri 50 % vlhkosti je to len okolo 2,2 kWh/kg. Suché drevné štiepky vyrábame pasívnou metódou sušenia, to znamená, že drevný odpad v podobe drevných odrezkov nechávame prirodzene preschnúť. Slnečná energia a vietor sa postarajú o dostatočné vysušenie drevných odrezkov, stanú sa „vzduchosuchými“, ich relatívna vlhkosť sa vtedy pohybuje v rozmedzí 15 % - 20 %, čo je veľmi dôležitý ukazovateľ pre skladovanie štiepky. Následne sa odrezky štiepkovačom poštiepkujú na požadovanú frakciu (90 mm, 50 mm alebo 35 mm). Ak drevné štiepky po prirodzenom sušení nedosiahnu požadovanú vlhkosť, je potrebné tieto štiepky dosúšať v mobilnej sušiarni a následne sa v špeciálnych kontajneroch s pneumatickým vyprázdňovaním (vyfúkaním z kontajnera) distribuujú k odberateľovi do skladu.

Letak stiepky 1 letak suche stiepky 2


Kvalita drevných štiepok je zárukou efektivity spaľovania, ekonomiky prevádzky a JE správnym krokom k znižovaniu emisií.


Technické parametre

   
 frakcia do 50 mm
 sypná hmotnosť 280 kg.m-3 
výhrevnosť  min. 14 - 15 MJ.kg-1
obsah vody  do 20%
obsah popola do 3% 


Distribúcia drevných štiepok

VOLVO – hákový nakladač na prepravu kontajnerov. 

Distribúcia suchých drevných štiepok v kontajneroch s objemom 22m3 alebo 34m3 - vyklopenie kontajnerov na prístupnú spevnenú plochu. Cena bude stanovená dohodou na základe individuálnej kalkulácie.

Drevné štiepky vieme distribuovať i v špeciálnych kontajneroch s objemom 34m3 , ktoré sú vybavené otvorom pre pneumatické vyfúkanie štiepok menšej frakcie z kontajnera cez hadicu priamo do skladu. V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte. 

 

12 mobilna kontajner susiaren kontajnerova suprava 1a  

Dekoračné, úžitkové i bezpečné

Naša spoločnosť vyrába okrem energetických drevných štiepok aj drevné štiepky v najlepšej kvalite vhodné ako pohľadové dekoračné štiepky, pre údržbu záhrad i ako bezpečnostný povrch na detských ihriskách. Zakúpiť si ich môžete v našej predajni alebo jednoducho objednať cez náš objednávkový formulár ►►► Ponuka dekoračné štiepky

stiepka 3 stiepka 1 stiepka 2

Drevné brikety ►►►