Spoločnosť BIOPEL, a. s. poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby pri dodávke drevných biopalív. Našim dlhodobým cieľom je posilniť úroveň služieb v oblasti bioenergetiky na Slovensku. Dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania a výroby drevných biopalív a prevádzkovania kotolní na spaľovanie biomasy, teda detailná znalosť celého reťazca je našou značkou kvality na trhu.

 Servis kotlov   Kontrolné merania    Doprava   Výroba tepla
             
 thumb servis kotlov    thumb kontrolne merania    thumb doprava  

 

vyroba tepla web2

Štiepkovanie   Štiepanie dreva   Lesné stroje    
             
thumb stiepkovanie   thumb stiepanie dreva   thumb vyvozka