Spoločnosť BIOPEL, a. s. poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby pri dodávke drevných biopalív. Našim dlhodobým cieľom je posilniť úroveň služieb v oblasti bioenergetiky na Slovensku. Dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania a výroby drevných biopalív a prevádzkovania kotolní na spaľovanie biomasy, teda detailná znalosť celého reťazca je našou značkou kvality na trhu.

 

 Servis kotlov   Kontrolné merania    Doprava   Výroba tepla
             
thumb servis kotlov   thumb kontrolne merania   thumb doprava  

vyroba tepla web2