V rámci uvedenej činnosti poskytujeme nasledovné služby:
 1. Meranie spalín:
• Analýza spalín prostredníctvom prístroja MULTILYZER Ste
• Meranie O2, CO, NOx v spalinách
• Meranie teploty spalín
• Meranie diferenčného tlaku
• Vypočítanie CO2 v %, ETA
 2. Meranie výkonu kotla:
• Kontrolné meranie výkonu kotla prenosným ultrazvukovým prietokomerom FLUXUS F 601
• Presnosť merania štandard ± 1,6 %
• 2 teplotné vstupy
• Priemer potrubia DN 10 – DN 400
• Meranie hrúbky steny potrubia s presnosťou 1 %
• Výstupný protokol z merania v elektronickej podobe
 3. Analýza vzorky paliva:
• Analýza zahŕňa stanovenie nasledovných parametrov paliva:
 Celková voda - analyzátor vlhkosti METTLER TOLEDO - HS 153
 Mechanická odolnosť - zariadenie na meranie mech. odolnosti TUMBLER 1000 +
 Spalné teplo a výhrevnosť - kalorimetricky - kalorimeter IKA C 200
 Sypná hmotnosť - v súlade s normou EN 15103
 Obsah jemných častíc - v súlade s normou EN 15210 - 1
 Rozmery peliet - v súlade s normou ENplus A1
• Vystavenie protokolu
Dopytový formulár - servis, opravy, poradenstvo, merania
 1. Technické údaje

 2. Dopytovaná služba*
  Invalid Input
 3. Výrobný typ / značka*
  Uveďte prosím typ zariadenia.
 4. Výrobné číslo / rok výroby*
  Prosím, napíšte miesto dodania.
 5. Požiadavka / Popis problému*
  Uveďte prosím Vašu požiadavku - popíšte problém. Napr. výmena horáka, meranie výkonu kotla, rozbor paliva, návrh skladu a pod.
 6. Objednávateľ

 7. Spoločnosť
  Uveďte prosím názov spoločnosti.
 8. Meno*
  Uveďte prosím vaše meno.
 9. Priezvisko*
  Uveďte prosím vaše priezvisko.
 10. Telefón*
  Uveďte prosím vašu e-mailovú adresu.
 11. Email*
  Uveďte prosím vašu e-mailovú adresu.
 12. Adresa inštalácie zariadenia

 13. Ulica a číslo domu*
 14. PSČ, Mesto*
  Uveďte prosím PSČ a Mesto.
 15. Kontaktná osoba pre servis

  (Ak je iná ako objednávateľ)
 16. Meno a priezvisko
  Uveďte prosím kontaktnú sobu pre servis.
 17. Telefón
  Uveďte prosím telefón na kontaktnú osobu.
 18. Email
  Uveďte prosím email na kontaktnú osobu pre servis.
 19. Súhlas novinky
 20. *
  Invalid Input