Objednávkový formulár - pelety
 1. Fakturačné údaje

 2. Spoločnosť
 3. Názov
  Prosím, napíšte názov spoločnosti.
 4. IČO
  Invalid Input
 5. IČ DPH
  Invalid Input
 6. DIČ
  Invalid Input
 7. Objednávateľ
 8. Titul
  Invalid Input
 9. Meno*
  Uveďte prosím vaše meno.
 10. Priezvisko*
  Uveďte prosím vaše priezvisko.
 11. Adresa
 12. Ulica, číslo*
  Uveďte názov ulice a číslo.
 13. Mesto*
  Uveďte prosím názov mesta.
 14. PSČ*
  Uveďte prosím vaše poštové smerovacie číslo.
 15. Kontakt
 16. Telefón, mobil*
  Uveďte prosím vaše telefónne číslo.
 17. Email*
  Uveďte prosím vašu e-mailovú adresu.
 18. Adresa dodania, ak nie je totožná s fakturačnou

 19. Spoločnosť
  Invalid Input
 20. Meno
  Invalid Input
 21. Priezvisko
  Invalid Input
 22. Ulica, číslo
  Invalid Input
 23. Mesto
  Invalid Input
 24. PSČ
  Invalid Input
 25. Spôsob platby

 26. Spôsob Platby*
  Uveďte prosím spôsob platby
 27. IBAN
  Invalid Input
 28. SWIFT
  Invalid Input
 29. Objednávka drevné pelety

 30. Množstvo (v tonách)*
  Uveďte prosím množstvo objednávaných peliet v tonach.
 31. Priemer peliet*
  Uveďte prosím priemer objednávaných peliet v tonach.
 32. Balenie*

  Uveďte prosím spôsob balenia peliet
 33. Doprava

 34. *
  Uveďte prosím spôsob dopravy.
 35. Miesto dodávky*
  Uveďte prosím miesto dodávky.
 36. Predbežný termín dodania*
  Uveďte prosím predbežný termín dodávky.
 37. Kapacita skladu m3 (uviesť v prípade dovozu cisternou)
  Invalid Input
 38. Poznámka
  Invalid Input
 39. Predchádzajúce vykurovanie / ohrev TUV (ak ide o novostavbu uveďte x)

 40. Vykurovaný objekt*
  Uveďte predošlý vykurovaný objekt.
 41. Inštalovaný výkon*
  Uveďte prosím inštalovaný výkon kW.
 42. Ročná spotreba paliva*
  Uveďte prosím ročnú spotrebu paliva.
 43. Druh v minulosti používaného paliva*
  Uveďte prosím druh paliva.
 44. Súčasné / plánované vykurovanie

 45. Kotol na pelety - výrobný typ/značka*
  Uveďte prosím kotol na pelety - výrobný typ/značka.
 46. Rok inštalácie kotla*
  Uveďte prosím rok inštalácie kotla.
 47. Kotol na pelety - výrobca*
  Uveďte prosím kotol na pelety výrobca.
 48. Inštalovaný výkon kotla (kW)*
  Uveďte prosím inštalovaný výkon kotla (kW)
 49. Ročná spotreba peliet/plánovaná (t)*
  Uveďte prosím plánovanú spotrebu peliet.
 50. *
  Invalid Input
 51. Súhlas novinky