Objednávkový formulár - pelety
 1. Z dôvodu veľkého počtu objednávok budú nové objednávky zaraďované až od 1.8.2022 – podľa nového cenníka a s termínom dodania 3-4 týždne. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

 2. Fakturačné údaje

 3. Spoločnosť
 4. Názov
  Prosím, napíšte názov spoločnosti.
 5. IČO
  Invalid Input
 6. IČ DPH
  Invalid Input
 7. DIČ
  Invalid Input
 8. Objednávateľ
 9. Titul
  Invalid Input
 10. Meno*
  Uveďte prosím vaše meno.
 11. Priezvisko*
  Uveďte prosím vaše priezvisko.
 12. Adresa
 13. Ulica, číslo*
  Uveďte názov ulice a číslo.
 14. Mesto*
  Uveďte prosím názov mesta.
 15. PSČ*
  Uveďte prosím vaše poštové smerovacie číslo.
 16. Kontakt
 17. Telefón, mobil*
  Uveďte prosím vaše telefónne číslo.
 18. Email*
  Uveďte prosím vašu e-mailovú adresu.
 19. Adresa dodania, ak nie je totožná s fakturačnou

 20. Spoločnosť
  Invalid Input
 21. Meno
  Invalid Input
 22. Priezvisko
  Invalid Input
 23. Ulica, číslo
  Invalid Input
 24. Mesto
  Invalid Input
 25. PSČ
  Invalid Input
 26. Spôsob platby

 27. Spôsob Platby*
  Uveďte prosím spôsob platby
 28. IBAN
  Invalid Input
 29. SWIFT
  Invalid Input
 30. Objednávka drevné pelety

 31. Množstvo (v tonách)*
  Uveďte prosím množstvo objednávaných peliet v tonach.
 32. Balenie*

  Uveďte prosím spôsob balenia peliet
 33. Doprava

 34. *
  Uveďte prosím spôsob dopravy.
 35. Miesto dodávky*
  Uveďte prosím miesto dodávky.
 36. Požadovaný termín dodania
  Uveďte prosím predbežný termín dodávky.
 37. Kapacita skladu m3 (uviesť v prípade dovozu cisternou)
  Invalid Input
 38. Poznámka
  Invalid Input
 39. Vykurovacie zariadenie

 40. Kotol na pelety - výrobný typ/značka
  Uveďte prosím kotol na pelety - výrobný typ/značka.
 41. Rok inštalácie kotla
  Uveďte prosím rok inštalácie kotla.
 42. Kotol na pelety - výrobca
  Uveďte prosím kotol na pelety výrobca.
 43. Inštalovaný výkon kotla (kW)
  Uveďte prosím inštalovaný výkon kotla (kW)
 44. Ročná spotreba peliet/plánovaná (t)
  Uveďte prosím plánovanú spotrebu peliet.
 45. *
  Invalid Input
 46. Súhlas novinky