P. č.
Predmet zákazky
Deň zverejnenia
Predpokladaná
hodnota zákazky
bez DPH
CPV                                   
Termín predloženia
Príloha
Termín zadania
1.
Letenky Viedeň-Oslo a späť
 09.09.2015
4.900,00 €
60400000-2
60410000-5
60440000-4

17.09.2015

Vyhodnotenie

 

 

17.09.2015

Objednávka

2.
29.03.2016
18.022,00 €
30210000-4
8.04.2016
 
3. pdfDodávka a inštalácia príručného skladu na naftu 11.05.2016 13.885,00 € 51820000-6
20.05.2016
Zmluva
4. pdfDodávka náradia do BLC 25.7.2016
19.855,00 €
42650000-7
43830000-0
44511000-5
5.08.2016
 Zmluva
5. pdfDodávka nábytku do BLC 14.12.2016 17.856,00 €

39130000-2

39151000-5  

39151100-6

39151200-7 

30.12.2016

Vyhodnotenie

1.Špecifikácia

2.Kalkulácia

3.Návrh zmluvy

Zmluva
6.  pdfFotovoltický systém do BLC  08.02.2017  18.926,89 €
09332000-5
31712331-9

17.02.2017

Vyhodnotenie

1. Špecifikácia

2. Kalkulácia

3. Návrh zmluvy

 Zmluva
7. Veľkoplošné plátna na silá - 2 ks  10.02.2017 3.760,00 €

79340000-9

79342200-5

79800000-2

20.02.2017

Vyhodnotenie

  Zmluva
8. Elektrické skútre do BLC 15.02.2017 3.896,68 € 34421000-7 

21.2.2017

Vyhodnotenie

  Zmluva
9. Prístrešok pre nabíjanie 24.02.2017 2.209,00 €

44112100-9

45255400-3

8.3.2017

Vyhodnotenie

  Zmluva
10. Monitoring vozidiel 27.02.2017 1.725,00 €

45316210-0

38112100-4

7.3.2017

Vyhodnotenie

  Zmluva
11. Elektromobil pre BLC 27.03.2017 27.906,31 € 34110000-1

11.04.2017

Vyhodnotenie

1. Špecifikácia

2. Kalkulácia

3. Návrh zmluvy

 Zmluva

 

 

Súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 €

Rok I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok
2017  Správa §117      
2016 Súhrnná správa

 Správa §117

Správa e-trhovisko

2015 - - Súhrnná správa -
2013 - Súhrnná správa - -