Č. Predmet zákazky, súťažné podklady *PHZ (€) Výzva Otváranie ponúk Zápisnice Zmluva
1. pdfDodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy

pdfDoplnenie SP č.1

1 340 000,00 pdf27891 - WYT

pdfredakčná oprava

pdf"Ostatné" 9.12.2014

pdf"Kritéria" 20.1.2015

pdfZápisnica z vyhodnotenia

pdfKúpna zmluva č. 1/2015

pdf Kúpna zmluva č. 2/2015

2.

pdfBiomasové logistické centrum – Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA

Projektová dokumentácia na stiahnutie

pdfVysvetlenie k SP č. 1pdfVysvetlenie k SP č. 2

pdfVysvetlenie k SP č. 3

3 334 368,00 pdf1189-WYP

pdf"Ostatné" 19.02.2015

pdf"Kritéria" 9.3.2015

pdfZápisnica z vyhodnotenia

pdfZmluva o dielo č. 6/2015

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 6/2015

pdfDodatok č.2 k Zmluve o dielo č.6/2015

pdfZmluva o dielo č. 5/2015

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 5/2015

pdfDodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2015

3.

pdfStroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky

Príloha SP: Schéma č.1 a Schéma č.2

pdfVysvetlenie k SP č. 1

351 558,00  pdf8943 - WYT

pdf"Ostatné" 15.5.2015

pdf"Kritéria" 10.6.2015

pdfZápisnica z vyhodnotenia

 pdfKúpna zmluva č. 19/2015

 pdfDodatok č. 1 ku Kúpnej znluve č. 19/2015

pdfKúpna zmluva č. 18/2015

4.

pdfDodávka laboratórnej techniky a sady náradia do Biomasového logistického centra

pdfDoplnenie_SP_č.1

89 000,00  pdf10303 - WYT

pdf "Ostatné" 4.6.2015

pdf"Kritéria" 7.7.2015

 

zrušená

 

 zrušená

5.

pdfInformačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátanie uvedenia do prevádzky

pdfDoplnenie SP

pdfVysvetlenie k SP č.1

Príloha SP: Schéma č.1 - Koordinačná situácia

84 400,00 pdf11777 - WYT 

pdf"Ostatné" 25.6.2015

pdf"Kritéria" 8.7.2015

 pdfZápisnica z vyhodnotenia

pdf Zmluva č. 20/2015 o dodávke a implementácií IS

pdfDodatok č.1 k Zmluve č. 20/2015

6.

pdfDodávka a montáž mobilného kotla vrátane uvedenia do prevádzky

Príloha SP: pdfprincipiálna schéma

 340 000,00 pdf1524 - WYT

pdf"Ostatné"18.8.2015

pdf"Kritériá" 17.9.2015

pdfZápisnica z vyhodnotenia pdfZmluva o dielo č. 5/2016
7.
50 000,00
pdfKúpna zmluva č. 1/2016
8.
100 000,00
9.
71 700,00