Názov zákazky                                         Zmluva                                              
 Osobné motorové vozidlá  pdfKúpna zmluva č. Z201618168_Z
 Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom  pdfKúpna zmluva č. Z201626269_Z