"Biomasa naša energetická budúcnosť"

Leták

Leták vydaný pri príležitosti položenia základného kameňa budúceho „Biomasového logistického centra", ktoré bude vybudované v Kysuckom Lieskovci.

jpgLeták vydaný pri príležitosti otvorenia "Biomasového logistického centra" v Kysuckom Lieskovci. 


Články v tlači

Informácia o otváracej konferencii projektu Biomasové logistické centrum na stránkach Nórskej ambasády.

Informácie o spustení projektu Biomasové logistické centrum na spravodajských portáloch teraz.sk, sme.sk, new.sk, 24hod.sk.

Článok o seminári "Budúcnosť využívania lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie" uverejnený v tlačovej agentúre SR.

Článok o seminári "Budúcnosť využívania lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie" na stránkach Nórskej ambasády.

Informácie o Záverečnej konferencii a otvorení "Biomasového Logistického Centra" na pdfspravodajských portáloch.  

 

Reportáže v TV

Krátka reportáž o spustení projektu Biomasové logistické centrum odvysielaná v TV SEVERKA pod názvom "Biopalivá budú dostupnejšie"

Reportáž o seminári "Budúcnosť využívania lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie" odvysielaná v TV SEVERKA pod názvom "Skúsenosti a peniaze nám dávajú Nóri".

Reportáž o Záverečnej konferencii a otvorení "Biomasového Logistického Centra" odvysielaná v TV ORAVIA pod názvom "Prvé slovenské biomasové logistické centrum". Táto reportáž bola odvysielaná i v regionálnej televízii TV - KARPATY a TV Bratislava.

Reportáž o Záverečnej konferencii a otvorení "Biomasového Logistického Centra" odvysielaná v hlavnej spravodajskej relácii slovenskej televízie Správy RTVS pod názvom "Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci" od 32. minúty