Základný kameň "Biomasového logistického centra" bol položený dňa 23. októbra 2014.