Záverečná konferencia projektu „Biomasové Logistické Centrum“ sa konala 30. novembra 2016 v Kysuckom Lieskovci. Súčasťou Záverečnej konferencie bolo i slávnostné otvorenie Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci.