seminar zasobovanie teplom BIOPEL 04

Zabezpečenie tepelnej pohody v zariadeniach, ktoré v regióne poskytujú zdravotnú a sociálnu starostlivosť je jednou z kľúčových úloh ich zriaďovateľov. Nároky na tepelnú pohodu sú v tomto prípade zvýšené, no jej zabezpečenie v starších budovách nie je práve jednoduché, efektívne a environmentálne prijateľné. Dnes je táto téma veľmi aktuálna i z dôvodu zabezpečenia energetickej bezpečnosti alebo potrebnej obnovy a modernizácie týchto zariadení. Spoločnosť BIOPEL, a. s. preto v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Žilinskou univerzitou zorganizovala 13. septembra 2023 odborný seminár pre riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

 

 

Využívanie obnoviteľných zdrojov a energetické služby vo verejných budovách

Žilinská univerzita v Žiline v úvode seminára poskytla účastníkom všeobecný prehľad o využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na vykurovanie a chladenie. Experti z ESCO Slovensko a. s. sa zamerali na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetické služby vo verejných budovách. Diskusia o potrebe obnovy verejných budov a technických systémov týchto budov je nedostatočná. Zorientovať sa v spleti legislatívy, energetických certifikátov, či oprávnených nákladov na obnovu môže byť zložité a vyžaduje si zapojenie odborníkov. Zaujímavou inováciou je fotovoltika ako služba, kedy ESCO Slovensko zákazníkom zo súkromného aj verejného sektora ponúka fotovoltické riešenie priamo v ich priestoroch. 

Výroba a predaj tepla z biomasy

Vo väčšine zariadení sociálnych služieb sa na zabezpečenie vykurovania využíva priamy nákup paliva - dreva, plynu, uhlia, vykurovacieho oleja a pod. Teplo z biomasy ako služba by bol v tomto prípade pre tieto zariadenia zásadný posun v zabezpečení stabilných a spoľahlivých dodávok tepla, navyše s úsporou prevádzkových a investičných nákladov. Niekoľko príkladov z praxe na základe dlhoročných skúseností s dodávkami tepla našej spoločnosti potvrdilo nadčasovosť tejto služby. Biopel, a. s. vtedy preberá plnú zodpovednosť za prevádzku kotolne a dodávku tepla - na svoje náklady zrekonštruuje kotolňu, zabezpečí výrobu, skladovanie a dodávku paliva, zabezpečí prevádzku kotolne a kvalifikovaný servis.

Garantovaná energetická služba

Na trhu je v tejto oblasti napríklad i garantovaná energetická služba (GES). Spoločnosť e-DOME a.s. predstavila túto službu najmä prostredníctvom poznatkov z praxe. Rozhodnutie o modernizácii budovy cez GES prináša so sebou množstvo úkonov, na ktoré by sa mali tieto zariadenia pripravovať. Aké sú prínosy pre zákazníka, ako vyzerá harmonogram GES, aké typy zmlúv existujú, ako pripraviť verejné obstarávanie? Aj odpovede na tieto otázky boli súčasťou prezentácie. 

Drevné pelety sú lokálne, efektívne a ekologické palivo pre región

Na záver seminára mohli účastníci nahliadnuť do výroby drevných peliet, ktorá je príkladom modernej cirkulárnej ekonomiky a udržateľného rozvoja v regióne. Drevný odpad z regiónu, z ktorého sa vyrába prvotriedne certifikované palivo a jeho výroba tu vytvára stabilné pracovné miesta, by tak zabezpečoval tepelnú pohodu ľuďom odkázaným na zdravotnú a sociálnu starostlivosť v tom istom regióne. 

Fotogaléria: