Začiatkom apríla Biomasové logistické centrum opäť otvorilo svoje brány mladým študentom zo stredných škôl v Žilinskom kraji. V rámci prednášok a exkurzií získali zaujímavé informácie o kvalite ovzdušia a ekologickom vykurovaní, no predovšetkým predstavu ako ich každodenné rozhodnutia v tejto oblasti ovplyvňujú životné prostredie a zdravie.

Energia je spojená so životom každého človeka. Ľudia väčšinu svojho života trávia v interiéroch, v ktorých je potrebné zabezpečiť tepelnú pohodu a náklady na vykurovanie sú podstatnou položkou rozpočtu. Preto je dôležité využívať zdroje energie hospodárne a neustále hľadať a inovovať možnosti využívania energie.

Počas dvoch dní nás navštívili študenti zo Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Námestova a Krásna nad Kysucou. Program začal prednáškou o kvalite ovzdušia a najvýznamnejších zdrojoch znečistenia ovzdušia - vedeli ste, že domácnosti a predovšetkým vykurovanie sú najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku? Znečisťujúce látky v ovzduší predstavujú neviditeľné riziko pre naše zdravie a je potrebné hľadať udržateľné riešenia pre všetkých obyvateľov. Ďalšia prednáška o využívaní obnoviteľných zdrojov energie študentom predstavila možnosti vykurovania a chladenia domácností s ich výhodami a nevýhodami aj v kontexte klimatickej zmeny. 

V druhej časti programu sme študentom predstavili, aké inovatívne a environmentálne myšlienky v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie má spoločnosť BIOPEL, a. s.  pre Slovensko. Na záver sme ich pozvali na exkurziu do výroby drevných peliet, kde mali možnosť vidieť celý logistický reťazec od zvozu drevného odpadu, jeho spracovanie vo výrobnej linke ako aj balenie a skladovanie výsledného ekologického produktu - drevných peliet. Veríme, že sme ich inšpirovali a motivovali správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu. 

 Fotogaléria: