vyskakovacie okno 2Nadväzujeme na naše vyhlásenie z konca októbra 2022. V poslednom čase zaznieva z najrôznejších médií snaha diskreditovať pelety, ich nedostatok a premrštené ceny. Chceme ubezpečiť všetkých záujemcov zo Slovenska, že rôzne vyjadrenia sú klamlivé a zavádzajúce.
Nie je v prvom rade pravdou, že je nedostatok peliet. Je ich dostatok a stabilizovala sa aj ich výroba. BIOPEL, a. s. má dostatočné množstvo na skladoch a dokážeme uspokojiť každého zákazníka. Naopak je chybou, že Slovensko nedostatočne využíva tento domáci a dostupný zdroj, ktorého veľké množstvo putuje zbytočne za hranice.


Na TA3 a RTVS odznelo, že pelety stáli isté mesto až 750 € za tonu. Je to absolútny nezmysel, a tak ako v minulosti, aj teraz zrejme pôsobia aj v tejto oblasti nekalé praktiky. Chybu však robia v prvom rade kupujúci, keďže predražené pelety kupujú a tým nepriamo podporujú pokrivenie trhu. Skôr sa ale domnievame, že sú to len ďalšie snahy a pokusy majúce skôr politické pozadie, alebo snahy o získanie vyšších dotácií zo štátu. Taktiež vôbec nie je pravdou, že istá iná obec má neúnosné nedoplatky, či zálohy za teplo z drevných peliet na rok 2023.


Dnes už nehrozí situácia, aby pelety stáli pre bežného zákazníka viac ako 414 €/t s DPH, čo je v prepočte cca 100 € za MWh (rovnaká cena za MWh ako štátom dotovaná cena zemného plynu). Aktuálny cenník drevných peliet k 1.2.2023. 

Pri väčších odberoch, napr. 6 ton pre rodinný dom alebo pri dodávkach cisternou je cena ešte nižšia, teda určite nie 750 €/t. Pokiaľ by obyvatelia a verejné zariadenia nedostali dotácie na vykurovanie zemným plynom alebo elektrinou, ich náklady na vykurovanie by boli podstatne vyššie ako pri peletách.


Slovensko má peliet dostatok a bude mať aj v budúcnosti. Keď pominú dotácie na zemný plyn či elektrickú energiu, budú pelety opäť najlacnejším palivom aj pre náročných klientov, pretože vykurovanie nimi je plnoautomatické ako pri zemnom plyne alebo elektrickej energii.


Neočakávame do konca zimy ďalšie výrazné znižovanie cien peliet na ceny ako boli pred dvomi rokmi, pretože cena elektrickej energie a suroviny je dnes podstatne vyššia. Chceme aj my veriť tomu, že na jar ceny peliet mierne poklesnú a máji bude vhodné obdobie na predzásobenie sa na nasledujúcu zimu. Takto to bežalo celých 20 rokov, odkedy sa rozvoju peliet na Slovensku venujeme.


BIOPEL, a. s. je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá pravidelne zverejňuje svoje ceny na web stránke www.biopel.sk. Áno, konkurencia vždy zníži symbolicky pár € pod túto cenu, ale taký je trh.


Pre serióznych záujemcov je z dlhodobejšieho hľadiska vhodnejšie odoberať priamo službu – teplo, nielen pelety – palivo, pretože cena tepla je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a ceny nepodliehajú sporadickému rozhodnutiu záškodníkov na trhu.


Pripravujeme nový program a predpokladáme, že už na jeseň dokážeme uspokojiť ďalších serióznych klientov minimálne v krajoch Žilina, Trenčín a Banská Bystrica.

2. februára 2023 v Kysuckom Lieskovci