esco slovensko 20211006 113115Skupina ESCO Slovensko je významným hráčom v oblasti poskytovania ekologických a úsporných riešení. ESCO Slovensko vstúpilo do spoločnosti BIOPEL, ktorá je dodávateľom ekologického tepla z drevených peliet a zároveň výrobcom drevených peliet.

ESCO Slovensko vstúpilo do spoločnosti BIOPEL a získalo v tejto spoločnosti majoritný podiel. BIOPEL je významný výrobca certifikovaných peliet z odpadového dreva a dodávateľ ekologického tepla z peliet. ESCO Slovensko tak posilňuje na trhu bezemisných zdrojov tepla.

„Tešíme sa, že sme sa spojili so spoločnosťou BIOPEL, a tak získali partnera pre rozvoj bezemisných zdrojov tepla. Aktivity BIOPELU zapadajú do stratégie skupiny ESCO Slovensko. Aktuálne pripravujeme produkty pre partnerov najmä z verejného sektora, ktorým zaistíme financovanie a vybudujeme nové, bezemisné kotolne. Svojimi aktivitami budú ESCO Slovensko so spoločnosťou BIOPEL napĺňať ciele Slovenska pre budúcnosť neutrálnu z hľadiska CO₂ ,“ uviedla generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.


„Sme radi, že môžeme privítať ESCO Slovensko medzi našimi akcionármi. Vstupom ESCO Slovensko získame silného partnera pre rozvoj dlhodobého cieľa dekarbonizácie a energetickej stability pri výrobe tepla pre slovenské budovy,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti BIOPEL Pavol Lenhart.


O skupine ESCO Slovensko:


ESCO SLOVENSKOEnergetická skupina ESCO Slovensko sa špecializuje na komplexnú ponuku energetických riešení pre zákazníkov z komerčnej, ako aj štátnej sféry. V realizovaných riešeniach sa kladie dôraz najmä na vysokú efektivitu spojenú s minimalizáciou dôsledkov na životné prostredie.


ESCO Slovensko tvorí viacero samostatných spoločností, ktoré sa špecializujú na súvisiace oblasti v rámci energetického hospodárstva budov, areálov či dokonca mestských častí. Vďaka širokému záberu poskytovaných služieb je skupina lídrom na našom trhu. Ponuka ESCO Slovensko zastrešuje všetky potreby klientov od poradenstva a návrhu riešenia až po realizáciu a následnú údržbu zariadení. Výnimkou nie je ani asistencia pri riešení finančného krytia projektu.


Medzi úspešné projekty ESCO Slovensko patrí napr. najväčší projekt garantovaných energetických služieb na Slovensku od dcérskej spoločnosti e-Dome – rekonštrukcia nemocnice Nové Zámky s celkovou ročnou úsporou 780 000 eur, alebo modernizácia zdroja tepla pre Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, ktorá si nevyžiadala žiadne vstupné investície od zákazníka a bude sa splácať počas 10 rokov z ušetrených prostriedkov.


Svoju pozíciu si skupina posilnila akvizíciou ďalších významných spoločností. Ešte koncom roka 2021 to bola spoločnosť Capexus SK a začiatkom roka 2022 spoločnosť Elimer. S akvizíciou spoločnosti BIOPEL sa počet dcérskych spoločností v skupine ESCO Slovensko rozrastie na deväť.


Polovičnými akcionármi skupiny ESCO Slovensko sú ČEZ ESCO a SPP.

 

Dcérske spoločnosti ESCO SLOVENSKO

             
AZ KLIMA   ESCO DS   KLF DISTRIBUCIA   e DOME
             
ESCO SERVIS   SPRAVBYTKOMFORT   Capexus SK claim CMYK   Elimer logo claim