12 osobnosti zsk 2022V priestoroch Národného domu v Martine prebehlo v sobotu 11.6.2022 slávnostné oceňovanie osobností Žilinského samosprávneho kraja za rok 2021 a odovzdávanie Pamätných plakiet za mimoriadny prínos pre rozvoj župy. 

Pamätnú plaketu za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja obnoviteľných zdrojov v Žilinskom kraji si prevzal aj Ladislav Židek, ktorý je nositeľom mnohých inovatívnych myšlienok v týchto oblastiach na Slovensku. Boli tak základom i pre vybudovanie trhu s drevnými peletami pre Slovensko a neskôr Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci. 

Dnes je jeho srdcovou záležitosťou idea "znovuzrodenia" územia Bioklimatického Parku Drienová pri Rajci, kde pod jeho rukami prebieha obnova 27 ha územia vďaka jednoduchým, prírodným a efektívnym opatreniam na zadržiavanie dažďovej vody, prírode blízkemu hospodáreniu a energetickej sebestačnosti. 

Čo je však najdôležitejšie, dokázal svoje myšlienky, um i mozole pretaviť do nadšenej komunity dobrovoľníkov z jeho rodného mesta Rajec ale i z väčšej diaľky, ktorí si toto ocenenie rovnako zaslúžia. Vďaka ich vytrvalosti je dnes toto územie vzácnym príkladom ako je možné poľnohospodársky zdevastovanú, vysušenú a mŕtvu krajinu obnoviť prírode blízkymi spôsobmi a zmeniť ju na miesto, kde sa dá znova žiť najrôznejším živočíchom i človeku.