SERVIS KOTLAChcete aby váš kotol pracoval maximálne efektívne, úsporne a bezpečne?

Aj v prípade peletového kotla je dôležité venovať čas jeho pravidelnej údržbe a raz ročne sa odporúča vykonať odborný servis, a to po vykurovacej sezóne alebo na jej začiatku. Pravidelný servis znižuje celkové prevádzkové náklady kotla a predchádza tak neplánovaným odstávkam zariadenia počas vykurovacej sezóny. Naši servisní technici majú príslušné oprávnenie i dlhoročné skúsenosti s prevádzkou kotlov na spaľovanie drevných peliet, dokážu zariadenie nastaviť tak, aby spaľovanie bolo optimálne.

 

 

SERVIS PELETOVÝCH KOTLOV servis kotla 03

Odborná servisná prehliadka by mala byť vykonaná po skončení alebo pred začatím vykurovacej sezóny.
Servisná prehliadka pozostáva z kontroly softvéru, mechanických častí, ako sú podávače, ventilátor a podobne, kontroluje sa a čistí horák, turbulátory spalín a celá spalinová časť. Naši servisní technici majú príslušné oprávnenie i dlhoročné skúsenosti s prevádzkou kotlov na spaľovanie drevných peliet, dokážu zariadenie nastaviť tak, aby spaľovanie bolo optimálne. Po skončení prehliadky Vám bude vystavený protokol. Počas prehliadky budú skontrolované aj všetky bezpečnostné prvky a systém skladovania paliva.  ►►► OBJEDNAŤ SERVIS ►►►
 
84 € s DPH / peletové kachle
120 € s DPH / kotol na pelety do 25 kW
160 € s DPH / kotol na pelety 25 - 150 kW
►►► KOMPLETNÝ CENNÍK ►►►

 

KONTROLNÉ MERANIA kontrolne merania 01

Meranie spalín i výkonu kotla, analýza vzorky paliva. Kedy sú potrebné?

Výkon kotla na vykurovanie je jednou z najdôležitejších vlastností vykurovacieho zariadenia. Ak totiž kotol funguje nesprávne a mimo určeného rozsahu, dochádza k cyklovaniu - častému vypínaniu a zapínaniu, čo prináša zvýšené opotrebovávanie jednotlivých častí kotla a nehospodárnu prevádzku. Meranie a analýza spalín vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách znečisťujúcich našu atmosféru a tiež na zistenie horúcich spalín unikajúcich do komína, tzv. komínovú stratu. Analýza vzorky paliva - drevných peliet zahŕňa stanovenie parametrov paliva určujúcich ich kvalitu: vlhkosť, výhrevnosť, mechanická odolnosť, sypná hmotnosť, obsah jemných častíc, veľkosť. Vzorky analyzujeme v našom laboratóriu na certifikovaných prístrojoch.

Analyzujeme vzorky biomasových palív - drevné pelety, agropelety, drevné štiekpy.

Analýza spalín - 60 € s DPH / kotol
Meranie výkonu kotla - 180 € s DPH / kotol
Anylýza vzorky paliva - 147,60 € s DPH / vzorka

 

TECHNICKÉ PORADENSTVO technicke poradenstvo 

Navštívte nás v Kysuckom Lieskovci alebo si objednajte nášho servisného technika.

V rámci technického poradenstva navrhujeme spôsoby ako vyriešiť úspory na vykurovaní správnym návrhom tepelného zdroja, regulácie, skladového hospodárstva. Našim cieľom je zákazníkovi navrhnúť ekonomicky efektívne riešenie s maximálnym komfortom v rámci obsluhy zariadenia. Poradenská činnosť sa týka aj výberu kotla, jeho správneho nadimenzovania a príslušného skladového hospodárstva podľa možností zákazníka. Konzultačná činnosť zahŕňa aj riešenie legislatívnych otázok v rámci uvedenia zariadenia do prevádzky. V sídle našej spoločnosti v Kysuckom Lieskovci môžete navštíviť i showroom drevných biopalív a vykurovacej techniky, kde si môžete pozrieť rôzne typy peletových kachlí.

 

VÝROBA TEPLA Z BIOMASY vyroba tepla

Poskytujeme kompletný servis pre dodávky tepla v školách, verejných budovách, zdravotníckych a iných objektoch.
Spoločnosť BIOPEL, a. s. je oprávneným subjektom pre podnikanie v tepelnej energetike - oprávnený distribútor a dodávateľ tepla na Slovensku. Naša spoločnosť je stabilným dodávateľom tepla z biomasy s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe a distribúcii tepla z biomasy, Prevádzkujeme výrobnú linku drevných peliet a automatizovanú baličku. Disponujeme skladovacími silami pre istotu dodávok prednostne do našich kotolní. Zabezpečujeme komfortnú logistiku certifikovanými cisternami. Tím servisných technikov zabezpečuje bezproblémovú prevádzku kotolne od dodávky paliva, cez prevádzku a údržbu kotla až po odstraňovanie prípadných porúch. Zaoberáme sa tiež výrobou suchých palivových drevných štiepok, výlučne z drevného odpadu, vhodných pre výrobu tepla vo väčších objektoch.