detské ihrisko webDetské ihrisko zohráva dôležitú úlohu v živote každého dieťaťa. Ihrisko je miestom, kde si dieťa vytvára pohybové návyky a skúsenosti, učí sa odhadnúť riziko a kde sa cíti pri tom bezpečne. Preto je dôležité vybrať správny materiál pre jednotlivé prvky a dopadovú plochu v okolí vyvýšených prvkov na ihrisku. Medzi najvýhodnejšie dopadové materiály umiestnené pod a okolo zariadení detských ihrísk jednoznačne patria drevné štiepky.

Bezpečnosť detského ihriska z pohľadu zákona

Rok 2021 priniesol zrušenie Zákona č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť verejných detských ihrísk. Zrušený zákon mal za úlohu reálne kontrolovanie platnej euronormy, ktorá je v praxi už vyše 10 rokov, ale často sa nedodržiava. Samotné herné prvky by mali byť v dobrej kondícii a správne navrhnuté a zrealizované – podľa platnej bezpečnostnej normy STN EN 1176. V prvom rade by detské ihriská mali mať ale reálny dopadový povrch, ktorý tlmí pád z herného zariadenia. Nevyriešená dopadová vrstva pod zariadením, vzhľadom na kritickú výšku pádu, je podľa Technickej inšepkcie najčastejšie zisťovaným nedostatkom. Vrstva tlmiaca pád pri sypkých materiáloch (plavený štrk, piesok, štiepky, kôra a ich správna frakcia) musí byť minimálne 300-400 mm podľa výšky pádu herných prvkov. Je v tom započítaná rezerva 100 mm pre presun sypkého materiálu.

Prírodné materiály, ktoré sú podľa EN vhodné ako tlmiaci povrch:
Piesok (veľkosť častíc: 0.2–2 mm), (hrúbka vrstvy: 20 cm)
Okrúhliakový štrk (veľkosť častíc: 2–8 mm), (hrúbka vrstvy: 20 cm)
Drevné štiepky (veľkosť častíc: 5–30 mm), (hrúbka vrstvy: 20 cm)
Drvená kôra (veľkosť častíc: 20–80 mm), (hrúbka vrstvy: 20 cm)

Drevné štiepky BIOPEL                      Pozrieť cenník ►►►        Objednať drevné štiepky ►►►

Naša spoločnosť vyrába drevné štiepky, ktoré  spĺňajú všetky požiadavky predpísaných noriem. Vyrábame ich z prirodzene vysušených drevných odrezkov, sú 100% prírodné, 100% voňajú po dreve a sú 100% kompostovateľné.

Prečo uprednostniť drevené štiepky?

Okrúhliakový štrk a gumené povrchy môžu znieť ako ideálna voľba pre dopadové plochy hracích plôch, majú však svoje nevýhody a neprinášajú efektivitu a flexibilitu drevených štiepok na ihrisku. Medzi nesporné výhody štiepky na ihrisku patrí bezpečnosť, cenová dostupnosť, estetika a vôňa prírodného materiálu. V neposlednom rade je to ekologický materiál, 100% prírodný a kompostovateľný. Pri výbere vhodného povrchu je tiež na mieste zohľadniť dostupnosť materiálu v regióne. Dunajský štrk vyberáme pri Dunaji, drevné štiepky v regiónoch s dostatkom dreva. Zdá sa, že najväčšia výhoda tohto prírodného materiálu je zároveň jeho najväčšou nevýhodou. Teda, že ako prírodný materiál časom zhutňuje a rozkladá sa.

Drevné štiepky sú bezpečné

Drevné štiepky na ihrisku často prekračujú štandardy pre povrchové úpravy detských ihrísk. Podľa niekoľkých zahraničných štúdií sú drevné štiepky najúčinnejším povrchom na odvrátenie povrchových poranení. Okrem toho sú najmenej citlivé na extrémne teploty. Preto môžu chrániť vaše deti počas letných horúčav aj počas zimných mrazov. Navyše sa drevné štiepky ako sypký materiál viac hodia pod dynamické prvky, ako sú hojdačky či lanovky, pretože pri páde z nich je pohyb horizontálny. Keď dieťa vyskočí z hojdačky, lepšie je, keď dopadne na štiepky alebo štrk, pretože tie „utečú“, a tým zmäkčia pád.

Drevné štiepky sú cenovo dostupné

ihrisko webV porovnaní s inými alternatívami majú drevné štiepky na ihrisku menšie náklady na dlhodobú údržbu. Žiadny iný materiál nie je taký bezpečný alebo ľahko udržiavateľný. Aby ste zabezpečili, že si vrstva drevných štiepok zachová nasiakavosť a dostatočnú hĺbku, mali by ste pravidelne dopĺňať vrstvu drevných štiepok. Aj napriek občasnému doplneniu zostávajú drevné štiepky na ihrisku cenovo najefektívnejšou možnosťou. 

Drevné štiepky sú predovšetkým materiál, ktorý nám i deťom robí radosť

Ak namiesto gumy, asfaltu alebo štrku použijete na ihrisku drevné štiepky, vaše ihrisko bude vyzerať ako detské ihrisko - nie ako priemyselný areál. Je to prvok, ktorý skvele vizuálne zapadá do kontextu našej krajiny a obohacuje tak deťom zmyslový zážitok z detstva. Ihriská sú nenahraditeľnou súčasťou zážitku každého dieťaťa. Či už je to v škole alebo v parku, ihriská sú miestami, kde môžu deti všetkých vekových skupín popustiť uzdu svojej fantázii. Takéto detské dobrodružstvá môžu byť však aj nebezpečné, a preto každý správca detského ihriska musí zaistiť, aby boli ihriská zábavné ale aj bezpečné.

 

Porovnanie výhod a nevýhod prírodných materiálov vhodných ako dopadový povrch

 Povrch ihriska   Výhody   Nevýhody 
 Drevné štiepky                           • Nízke počiatočné náklady
• Nízke náklady na dlhodobú údržbu
• Jednoduchá inštalácia
• Prírodný estetický vzhľad
• Nevyžaduje sa zložitá príprava terénu               
• Výborné tlmiace vlastnosti pri páde
• Prírodné a netoxické
• Najmenej citlivé na extrémne teploty
• Častejšia údržba
• Je to prírodný materiál, ktorý zhutňuje a časom sa rozkladá
• Môže skrývať ostré predmety
 Okrúhliakový štrk • Nízke počiatočné náklady
• Nevyžaduje sa zložitá príprava terénu
• Jednoduchá inštalácia
• Prírodné a netoxické
• Obmedzenie prístupu pre imobilné osoby
• Spomaľuje pri chôdzi
• Častejšia údržba
• Potenciálne nebezpečenstvo zadusenia pre najmenších
• Nebezpečné v prípade ak sa deti kamienkami ohrozujú
• Môže skrývať ostré predmety
• Zadržiava sa v ňom prach
 Piesok • Nízke počiatočné náklady
• Nevyžaduje sa zložitá príprava terénu
• Prírodný materiál
• Výborné tlmiace vlastnosti pri páde
• Veľmi obmedzujúci prístup pre imobilné osoby
• Častejšia údržba
• Môže skrývať ostré predmety, hmyz a zvieracie výkaly
• Ovplyvnené vysokou vlhkosťou a mínusovými teplotami