Ceska peleta 210x280 nahled page 0001Klaster Česká peleta funguje už od roku 2010. V Českej republike táto organizácia plní dôležitú úlohu pre podporu a propagáciu zvýšeného využívania biomasy na vykurovanie, najmä teda drevných peliet. Členmi sú však i organizácie zo Slovenska, medzi nimi i naše združenie BIOMASA, nakoľko na Slovensku chýba akékoľvek zastrešenie a systematická podpora propagácie v tomto sektore.

Klaster je inovatívny tiež v tom, že podporuje vzájomnú spoluprácu dvoch sektorov, ktoré sú na sebe surovinovo a majetkovo nezávislé, avšak ekonomicky vzájomne prepojené. Jedná sa o sektor produkcie peliet a brikiet na jednej strane a sektor výroby, distribúcie a montáže kotlov na strane druhej. Jeho činnosť sa teda sústreďuje na rozvoj domáceho trhu s ekopalivami - predovšetkým peletami a briketami - vrátane podpory predaja kotlov, zjednocovania noriem, certifikáciou a súvisiacich služieb. Česká republika nám v tejto oblasti ukazuje smer, veď v produkcii peliet sú sebestační a až 96% českých peliet má certifikáciu ENplusA1. 

Na stránke Českej pelety nájdete množstvo užitočných informácií o drevných peletách a vykurovaní. Pozrieť si môžete už i zaujímavé videá a rozhovory o ekologickom vykurovaní a inšpiratívne články o komfortnom vykurovaní populárnom i medzi českými osobnosťami a verejnosťou.

Vybrali sme pre Vás zaujímavé prekliky na články, videá, reportáže:

Nový spravodaj Klastra Česká peleta

Ako naozaj kúriť ekologicky - relácia ČT

Čo spôsobí nekvalitná peleta vo vašom kotli - rozhovor o kvalite paliva ale i certifikácii

Klaster Česká peleta je tiež členom predsedníctva Európskej rady pre pelety (European Pellet Council) a súčasne členom AEBIOM – European Biomass Association. A práve tieto Európske inštitúcie zastrešujú certifikačný systém ENplus. Certifikáciu ENplus spravuje od 1. 1. 2013 Klaster Česká peleta, je výhradným poskytovateľom licencie pre všetkých výrobcov a predajcov peliet pôsobiacich v Českej republike a stále i na Slovensku.

 Ceska peleta 1 1 nahled page 0001