kvalita

Dovoľujeme si predložiť pár myšlienok založených na faktoch.

Využívanie drevných peliet na vykurovanie má viacero významov. Prvým je ten, že ich príchodom sa dokázalo zvýšiť využívanie odpadových pilín, ktoré dovtedy často ležali, hnili, rozkladali sa a teda zaťažovali životné prostredie hlavne nebezpečným metánom.

Pelety sú ďalej obnoviteľným zdrojom energie, teda nie fosílnym palivom (ako uhlie, ropa či zemný plyn). Využívaním fosílnych palív predsa prispievame k zaťažovaniu životného prostredia uvoľňovaním CO2.

 

Drevné pelety sú teda vyslovene moderné a environmentálne palivo a som rád, že mi bolo dopriate venovať sa tejto problematike 20 rokov zo svojho života. Toto sú teda najdôležitejšie veci, prečo máme využívať drevné pelety na vykurovanie!

Mnohí ľudia uprednostňujú skôr iné veci, hlavne to, že sú lacnejšie ako vykurovanie tepelnými čerpadlami, propán butánom a sú teda k dispozícii prakticky všade. Aj tam kde nie je zemný plyn.

Najviac ľudí zaujíma však hlavne to, či je to lacnejšie vykurovanie ako čímkoľvek iným. Len pár ľudí zaujíma to čím som začínal. To je však veľmi smutná vizitka slovenskej spoločnosti.

Denno denne počúvame o klimatických zmenách, počúvame o hurikánoch, záplavách a horúčavách, požiaroch v Európe, roztápaní Sibíri či Grónskych ľadovcov a hlavne devastácii Amazonského pralesa. Ľudia prestali byť všímaví k nadmernej ťažbe lesov aj na Slovensku, ba už ľudí netrápi ani to, že sused kúri starými pneumatikami.

Poďme ale k názvu článku: tí čo používajú akékoľvek palivo, nielen na kúrenie ale aj na iné činnosti mali by používať len také, ktoré vyhovuje danému zariadeniu.

Kotly na vykurovanie peletami boli vyvinuté a certifikované na používanie vysokokvalitných peliet (kvalita ENplus A1) a len pri ich využívaní je vykurovanie nimi nielen ekonomicky efektívne, ale aj ekologické.

Pokiaľ ľudia používajú v kvalitných zariadeniach nekvalitné pelety správajú sa nielen ako zlí hospodári, ale hlavne sa správajú neekologicky. Teda úplne inak, ako je výzva tejto doby. Výzva tejto doby bije na poplach a velí, aby sme sa skutočne začali chovať rozumne a netvárili sa, že Slovenska sa klimatické zmeny nedotýkajú. Dotýkajú a vidíme to na každom kroku.

Používaniu certifikovaných palív sa venuje napríklad tento článok tzb info: Garanční pevné palivo pro teplovodní kotle

Vo všetkých menších kotloch, ktoré používa BIOPEL je nevyhnutné používať len vysokokvalitné pelety vyrobené podľa normy ENplus A1 a jedným z mála výrobcov a dodávateľov na Slovensku je práve Bspoločnosť BIOPEL a.s.

Väčšie kotly, ktoré používame, sú tiež vysokokvalitné a vyžadujú palivo ENplus A1, pokiaľ sa prestavia a dobre znova nastavia aj ENplus A2. Absolútne však nie sú vhodné na používanie kde akých nekvalitných peliet z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska či od veľmi pochybných výrobcov zo Slovenska.

Podobná je situácia v používaní štiepok. Väčšie kotly môžu používať aj drevné štiepky, musia byť však na to nastavené a aj používané palivo musí spĺňať určité kritéria. Mnohí dodávatelia drevných štiepok dodávajú najrôznejšiu kvalitu a medzi jednotlivými dodávkami je obrovský rozdiel v kvalite a v obsahu vody. Najviac problémov odberateľom vzniká v zime, keď štiepky od najrôznejších zamiešaných odpadov obsahujú kusy ľadu či zeminy a znižujú efektivitu vykurovania. Stále je to o tom istom.

Nekvalitné palivo v konečnom dôsledku nie je vôbec lacnejšie ako sa na prvý pohľad zdá, pretože ho zasa prevádzkovatelia kotolní spália viac.

Všetky spaľovacie procesy sú nastavené tak, aby bolo palivo čo najhomogénnejšie, vtedy je spaľovací proces efektívny a nezaťažuje životné prostredie.

Úplným vrcholom je ak v kotloch na štiepky, spaľujú prevádzkovatelia mokré piliny, na ktoré nie sú vôbec kotly nastavené a vyvinuté.

Aj v tejto oblasti vykurovania biomasou je veľmi veľa pravidiel, ktoré pokiaľ chceme obísť ničíme svoje zariadenie, ale hlavne a to je ozaj najhlavnejšie ničíme svoje životné prostredie. A tým ničíme sami seba a vytvárame budúcim generáciám neriešiteľné problémy.

Ladislav Židek