EEA grants4xNové programové obdobie 2014-2021 pre Granty EHP a Nórska prinášajú opäť na Slovensko možnosti finančnej podpory pre nové zelené inovácie ale aj pre rozvoj v mnohých oblastiach. Na otváracej konferencii 15. novembra 2018 v Bratislave boli predstavené nové programy ako aj správcovia programov.  V utorok 27. novembra 2018 sa konal seminár - Možnosti čerpania Nórskych fondov, ktorý organizovala agentúra SARIO s partnermi. Na seminár boli pozvaní aj zástupcovia spoločnosti BIOPEL, a. s. aby prezentovali projekt Biomasové Logistické Centrum, ktorý bol úspešne implementovaný v predchádzajúcom programovom období. 

Celková finančná alokácia oboch mechanizmov pre obdobie 2014 – 2021 určená pre Slovenskú republiku predstavuje hodnotu 104,6 mil. eur. Jedným z pilierov Nórskych grantov na Slovensku je nepochybne aj bilaterálna spolupráca s partnermi z donorských krajín. Keďže ide už o tretie programové obdobie,  Nórske granty sú už na Slovensku známym pojmom a priniesli na Slovensko finančnú podporu pre mnohé zaujímavé projekty.