DSC07689

Projektový tím združenia BIOMASA absolvoval v dňoch 14.-18.8.2017 Študijnú cestu do Nórska, aby prezentovai úspešnú dlhoročnú spoluprácu s nórskymi partnermi a zároveň hľadali nových potenciálnych partnerov do nového programového obdobia Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021. Cesty sa zúčastnilo 5 zástupcov BIOMASY a počas celého týždňa absolvovali niekoľko stretnutí a rokovaní.

 

DSC07689

 

 Prijatie u mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve p. Františka Kašického (tretí zľava) s jeho kolegami

Študijná cesta trvala celý týždeň a počas týždňa čakal zástupcov BIOMASY bohatý program na získanie nových potenciálnych partnerov a informácií o príprave nového programového obdobia 2014 - 2021 programu Nórsky finančný mechanizmus (EEA grants).

DSC07684Prvou návštevou účastníkov cesty bol Energetický park Energigården Senter for Bioenergi sa nachádza na farme Eidsalm, ktorá je umiestnená krásnom prostredí sopky Brandbukampen, obklopenej úrodnou pôdou a so širokým výhľadom na Randsfjorden. Farma pozostáva z budov z polovice 18. storočia a novšej energetickej stodoly, ktorá spája minulosť s budúcnosťou.

S majiteľom a podporovateľom činností Energetického parku p. Ericom Eidom Hohle

Energetická stodola bola postavená a vybavená najmodernejšími zdrojmi energie a požiadavkou na ochranu životného prostredia. V súčasnosti stodola funguje ako kombinácia výrobného závodu a informačného centra pre biomasovú a solárnu energiu, ako aj administratívne priestory parku.

Zástupcovia BIOMASY mali možnosť vidieť demonštračné jednotky na spracovanie biomasy a solárnej energie, ktoré je zamerané na výrobu a používanie biopalív na prepravu, vykurovanie objektov biomasou a solárnou energiou, spracovanie lesnej a poľnohospodárskej činnosti a súčasťou činnosti energetického parku je aj výskumná a skúšobná oblasť. Následne pani Wimmerová spolu s pánom Židekom prezentovali činnosť BIOMASY a najmä plánované aktivity v oblasti využívania biomasy a solárnej energie na zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám. V diskusii prítomných sa hľadali možnosti vzájomnej spolupráce a jednoznačne sa zhodli na vzájomnej spolupráci, kde BIOMASA môže čerpať skúsenosti v uvedenej oblasti. Na záver stretnutia pán Židek pozval prítomných na stretnutie vo vznikajúcom Bioklimatickom parku Drienová, kde sa bude pokračovať v rokovaniach a príprave nových projektov.

DSC07641  DSC07663  IMG 20170815 095917

Zobrazenie Energetického parku                                Rokovanie s pani Hrefna Johanennesdottir                                 Pohľad na areál

Po návrate do Osla sa uskutočnilo pracovné rokovanie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a pracovníkmi zastupiteľského úradu, aby prediskutovali otázky doterajšej spolupráce a aktivít v budúcnosti. Pán Kašický sa zaujímal o ukončenie projektu Biomasového logistickégo centra spoločnosti BIOPEL, a.s., kde BIOMASA bola iniciátorom tohto projektu a veľkou mierou prispievala a prispieva k úspešnej realizácii. Zároveň sa informoval aj o cieľoch Študijnej cesty do Nórska a plánoch BIOMASY k novému programovému obdobiu EEA grantov (2014 – 2021). BIOMASA najskôr informovala Jeho excelenciu o kompletnom ukončení projektu BLC ako aj o pokračovaní jeho činnosti. Následne prezentovali prítomní pripravovaný projekt s cieľom vyhľadať nových potenciálnych partnerov v Nórsku. Pán veľvyslanec ocenil výborné výsledky a dobré meno BIOMASY aj BIOPELU a prisľúbil byť k dispozícii v prípade potreby so svojimi kolegami zastupiteľského úradu.

20170816 094716

V stredu dopoludnia sa konalo stretnutie s predstaviteľmi Innovation Norway – organizácia, ktorá zastrešuje program Nórsky finančný mechanizmus. Páni Tore Lasse By a Øyvind Halvorsen sa taktiež zaujímali o aktivitách BIOMASY v Nórsku v rámci ich Študijnej cesty. V rámci prezentácie nového projektu sa pán Židek s kolegami zaujímali o stav príprav spustenia programu a zverejnenia prvých výziev.

Stretnutie s p. Tore Lasse By a p. Øyvind Halvorsen v Innovation Norway

Páni z Innovation Norway vysoko ocenili doterajšie aktivity BIOMASY a výsledky najmä v oblasti zelených inovácii v priemysle a tvorbe zelených pracovných miest na Slovensku, ako aj ďalšie aktivity z oblasti ochrany životného prostredia. Po detailnej diskusii k novému projektu odporučili BIOMASE ďalších potenciálnych partnerov, ktorí môžu prispieť k úspešnej realizácii projektu. BIOMASA tieto odporúčania ocenila a informovala, že bude kontaktovať aj ďalších potenciálnych partnerov, aby projekt bol vo vysokej fáze prípravy v čase zverejnenia výzvy.

Návšteva Prírodného parku Langedrag neďaleko horského mestečka Tunhovd bola ďalšou aktivitou študijnej cesty. Park sa nachádza cca 200 km severozápadne od Osla v nadmorskej výške 1000 m. Langedrag je prírodný park s približne 300 rôznymi zvieratami z 20 rôznych druhov. Ako horská farma má svoje vlastné mlieko, kde sa vyrába mlieko a syr, organizujú sa školské tábory, kde deti z celého Nórska prichádzajú stráviť týždeň, učia sa o zvieratách a prírode, ako aj o tradičnom nórskom statku. BIOMASA plánuje vo vznikajúcom Bioklimatickom Parku Drienová aktivity, kde chce zapojiť žiakov a študentov, ale aj širokú laickú a odbornú verejnosť do praktických ukážok života v prírode.

20170817 131554   20170817 133438    DSC07793

Prírodný park Langedrag sa nachádza v nadmorskej výške 1000 m

Na záver pred odletom do Schwechatu si prítomní zhodnotili Študijnú cestu do Nórska ako prospešnú a dohodli sa, že na prípravách nových projektov je nutné intenzívne pracovať a najmä byť v kontakte s potenciálnymi partnermi a pripravovať sa na nové programové obdobie programu nórskych grantov EEA grants.