zaverecna konferencia zelene inovacie 01

Úrad vlády SR ako Správca programu Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR, organizoval záverečnú konferenciu tohto programu. Uskutočnila sa v Hoteli Bôrik, Bratislava, dňa 8.6.2017. Na konferencii bol úspešne prezentovaný i náš projekt ,,Biomasové logistické centrum" pod vedením RNDr. Ladislava Žideka a Mgr. Pavla Lenharta. 

Bližšie informácienájdete na stránke GRANTY EHP A NÓRSKA.

Fotografie z konferencie.

 

Na konferencii boli prezentované úspešne naplnené ciele projektu:

• Výstavba Biomasového logistického centra
• Vytvorenie obchodu s peletami a drevnými briketami
• Výroba a distribúcia vysokokvalitných suchých drevných štiepok a kusového štiepaného dreva
• Podpora zabezpečenia energetickej bezpečnosti Slovenska
• Vytvorenie 33 trvalých pracovných miest
• Zníženie závislosti Slovenska na dovoze fosílnych palív, redukcia emisií CO2


Bližšie informácienájdete na stránke GRANTY EHP A NÓRSKA.

Fotografie z konferencie.