Logo EnergyGlobeAwardBIOMASA, združenie právnických osôb získala významné ocenenie Energy Globe Award za projekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie.

Energy Globe Award je prestížna cena za projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a je Nobelovou cenou za životné prostredie. Jej hlavným poslaním je ukázať svetovému publiku, že na mnohé environmentálne problémy už existujú riešenia.

 

Každoročne sa do súťaže zapája veľké množstvo projektov zo 177 krajín. Projekty sa týkajú energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a zachovania energie. Národní víťazi získavajú certifikát ENERGY GLOBE, ktorý je medzinárodne uznávaný znak udržateľnosti.

BIOMASA sa stala víťazom za Slovensko so svojím projektom SMAPUDE_LIFE Strategické riadenie a využívanie domácej energie, ktorý prebieha od roku 2013 a bude ukončený dňa 31.8.2017. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť na Slovensku o využívaní biomasy a slnečnej energie ako domáceho obnoviteľného zdroja energie. Veľká pozornosť sa zamerala na mladých ľudí, ktorí sú našou budúcnosťou a ktorí sú vo veku, kedy je ich možné prostredníctvom zaujímavých metód a praktických ukážok ovplyvniť. Jednou z hlavných projektových aktivít je organizácia početných informačných a vzdelávacích podujatí pre rôzne cieľové skupiny (odborníci, samosprávy, široká verejnosť, žiaci a študenti v mnohých stredných, odborných a stredných školách).

Hlavné výsledky projektu sú:

  • zvýšenie informovanosti verejnosti o využití biomasy a slnečnej energie o 30% - výsledok bude známy po ukončení projektu
  • zmena palivovej základne300 budov z fosílnych palív na biomasu a / alebo slnečnú energiu – ku dňu 17.5.2017 viac ako 1600 inštalácií – biomasa alebo solárna energia
  • zníženie emisií CO2 o 20 000 ton počas realizácie projektu
  • zvýšenie informovanosti vládnych úradníkov a zástupcov súkromného sektora o využívaní biomasy a slnečnej energie o 30% - výsledok bude známy po ukončení projektu
  • založenie EKOKLASTRA s minimálne 15 členmi – ku dňu 17.05.2017 - 18 členov z celého Slovenska, BIOMASA sa v priebehu projektu stala riadnym členom Českého ekoklastra – ČESKÁ PELETA
  • zvýšenie povedomia medzi študentmi o 50% - výsledok bude známy po ukončení projektu

Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutočnilo dňa 12. septembra 2017 v priestoroch kancelárie Advantage Austria v Bratislave.