elektromobil blcVyužívanie solárnej energie je v súčasnosti efektívnym a vyhľadávaným zdrojom energie. V Biomasovom logistickom centre (BLC) v záujme úspor fosílnych palív využívame už aj náš nový elektromobil Nissan Leaf. Energia na dobíjanie elektromobilu je generovaná fotovoltickým systémom inštalovaným na streche budovy BLC. Fotovoltický systému pozostáva z 24 ks FV panelov s výkonom 260 Wp. Celkový výkon systému je 6,240 kW a odhadovaná ročná výroba je na úrovni 6,24 MWh.

Energia zo slnka je transformovaná na elektrickú energiu, ktorá sa v BLC využíva na:

- Nabíjanie batérie elektrického vysokozdvižného vozíka na manipuláciu s tovarom
- Nabíjanie elektromobilu Nissan Leaf, ktorý okrem propagácie slúži na kratšie cesty, teda v záujme úspory fosílnych palív
- Nabíjanie 2 elektrických skútrov IQ Vienna, ktoré okrem propagácie slúžia na kratšie cesty na poštu, úrady, drobné nákupy v záujme úspory fosílnych palív
- Dobíjanie batérie elektrického paletizačného vozíka na manipuláciu s paletami a tovarom
- Osvetlenie informačného bannera pri vstupe do areálu BLC


Elektromobil NISSAN Leaf

Vozidlo NISSAN Leaf je vyrobené s funkciami, ktoré maximalizujú dojazd. Každé plné nabitie poskytuje dojazd až do 250 km. Skutočný dojazd sa môže líšiť v závislosti od štýlu jazdy, cestných podmienok, klimatizácie a ďalších faktorov mimo kontroly spoločnosti Nissan. NISSAN Leaf je 100 % elektrický. To znamená, že je poháňaný moderným lítium-iónovým akumulátorom. Neemituje žiadny CO₂ čo v praxi to znamená, že ide vozidlo s nulovými emisiami.