V termíne 3.5.-5.5.2017 sa tím BIOPEL a BIOMASA zúčastnil cesty do talianskeho mesta Gubbio v oblasti stredného Talianska Perugia. Cieľom cesty bola konferencia zameraná na udržateľnosť a ochranu životného prostredia a s tým súvisiaci udržateľný obchod s drevnou biomasou – drevnými peletami v Európskom meradle. Propagácia projektu Biomasové logistické centrum na tomto odbornom podujatí bola ďalším dôležitým bodom. 

V rámci cesty sa konali ďalšie obchodné stretnutia u súčasných i potenciálnych obchodných partnerov. Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí je alfou a omegou pre našu spoločnosť. Staviame na našich skúsenostiach a odlišujeme sa najmä komplexnou znalosťou celého obchodného reťazca v oblasti obchodu s drevnými biopalivami.

Prvá časť konferencie bola zameraná na ochranu životného prostredia. Prof. Ragnieri Regni z talianskej Univerzity LUMSA v Ríme prednášal na tému „Človek a životné prostredie: ako je dielom človeka meniť prostredie, spoločnosť a kultúru“ a Ladislav Židek prednášal na tému „Bioklimatický park Drienová: ako zabezpečiť život v prírode udržateľný“. Účastníkom konferencie boli prezentované myšlienky ale i konkrétne aktivity, ktorými je možné v súčasnosti vrátiť a udržať život v prostredí negatívne ovplyvnených ľudskou činnosťou a zachovať ho tak i pre budúce generácie.

GOPR6670  GOPR6682   GOPR6681

Tieto zaujímavé prednášky boli vstupom pre prednášky Ladislava Žideka na tému „Výroba drevných peliet“ a „Prehľad zahraničného trhu s drevnými peletami“, v ktorých prezentoval ekologické a komfortné vykurovanie súčasnosti. Pavol Lenhart prezentoval projekt Biomasové logistické centrum, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť lokálne dodávky drevných biopalív, vytváranie zelených pracovných miest a podpora miestnej ekonomiky. Záverečnú prednášku „MARKETING, z globálnej do miestnej obchodnej stratégie a komunikácia“ predniesol Rinaldo Cantaluppi.

Konferencie sa zúčastnilo celkovo 80 hostí z Talianska a zo Slovenska. Medzi pozvanými boli najmä obchodníci s drevnými peletami z oblasti stredného Talianska. V rámci prestávky sa konala i ochutnávka miestnych talianskych ale i slovenských domácich produktov. Vzájomná výmena skúseností bola veľmi prínosná pre slovenských i talianskych odborníkov a vytvorila základ pre ďalšiu spoluprácu.

 

G0076673  GOPR6652  GOPR6630

V rámci tejto cesty sa konali ďalšie obchodné stretnutia v Talianskom meste Rosano Veneto a Motta di Livenze.

GOPR6789   GOPR6809