areal otvorenie_01V stredu 30. novembra 2016 sa v Kysuckom Lieskovci konala Záverečná konferenciu projektu „Biomasové Logistické Centrum“. Súčasťou Záverečnej konferencie bolo i slávnostné otvorenie biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci. Projekt ukazuje jeden zo základných prístupov k rýchlemu prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie udržateľným spôsobom. Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa konala Záverečná konferencia projektových partnerov.

Záverečnej konferencie a slávnostného otvorenia „Biomasového logistického centra“ (BLC) sa zúčastnilo 128 hostí, pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného i súkromného sektora. Záverečnej konferencie sa zúčastnilo viacerých významných hostí, medzi inými aj veľvyslankyňa nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, slovenský veľvyslanec v Nórsku František Kašický, Ing. Ján Krak generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR a mnohí ďalší zástupcovia Úradu vlády SR či profesori slovenských vysokých škôl a univerzít. V rámci nórsko – slovenskej bilaterálnej spolupráce sa konferencie zúčastnili slovenskí i nórski partneri projektu.

V úvode Záverečnej konferencie privítal významných hostí Ing. Vladimír Vacho – člen predstavenstva BIOPEL, a. s. a Ing. Milan Staňo – predseda správnej rady združenia BIOMASA. Nasledovala prezentácia generálneho riaditeľa združenia BIOMASA – RNDr. Ladislava Žideka, v ktorej prezentoval históriu prípravy projektu BLC, hľadanie partnerov projektu i partnerov na spolufinancovanie. Nasledovala prezentácia Mgr. Pavla Lenharta, člena predstavenstva BIOPEL, a. s., v ktorej prezentoval realizáciu a dosiahnuté výsledky implementácie projektu BLC. Po prezentácii boli priestory BLC požehnané a slávnostne otvorené. Pásku prestrihla veľvyslankyňa Inga Magistaad, Ing. Ján Krak z Úradu vlády SR, za spoločnosť BIOPEL Ing. Janka Kasanická a Ing. Milan Staňo zo združenia BIOMASA.

Po skončení úvodného programu sa významní hostia zúčastnili tlačovej konferencie, počas ktorej odpovedali na otázky týkajúce sa podpory pre Slovenskú republiku z Nórskeho finančného mechanizmu i pozitívny dopad otvorenia BLC na lokálnu ekonomiku.

pdfTlačová správa a pdfVýstupy tlačovej konferencie - médiá

Vo štvrtok 1.12.2016 sa konala Záverečná konferencia projektových partnerov, na ktorej BIOPEL spoločne s projektovými partnermi, vyhodnotil naplnenie indikátorov projektu. Slovenskí i nórski projektoví partneri prezentovali svoje výsledky a zhodnotili spoluprácu v rámci implementácie projektu ako veľmi úspešnú a obojstranne prínosnú.

Projekt je realizovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Zelené inovácie v priemysle. Projekt je tiež financovaný z úverových zdrojov získaných z Tatra banky, a. s. a vlastných zdrojov. Celkovo je v rámci projektu prefinancovaných 6,4 milióna EUR, z čoho grant predstavuje 3,4 milióna EUR.

Otvorenie biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci bude významne prispievať k podpore lokálnej ekonomiky a to aj vďaka vytvoreniu 33 nových zelených pracovných miest a podpore lokálnych producentov biomasy. Základom efektívneho fungovania bude integrácia celého dodávateľského, výrobného, obchodného a logistického reťazca s dôrazom na služby orientované na zákazníka. Projekt zahŕňa i novozavedené environmentálne technológie ako napr. nový systém a prístup ku výrobe drevných štiepok, využívanie mobilnej sušiarne pre zákazníkov, vytvorenie systému nákupu, skladovania a expedície alternatívnych peliet a brikiet, či prísny systém kontroly kvality biopalív ako garancia ich najvyššej kvality. Súčasťou výstupov projektu sú zaujímavé implementované výsledky výskumu do praxe hlavne v oblasti zvýšenia kvality palív na báze biomasy, ako sú zvýšenie mechanických a energetických vlastnosti peliet a ostatných druhov biopalív a ich energetického využitia.
Súbežne s odborným seminárom sa v Rajci konala prezentácia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec (CENZUAL), ktorý je partnerom v projekte Biomasové Logistické Centrum (BLC). V rámci svojej prezentácie pre expertov z nórskeho kráľovstva predstavil predseda CENZUALU svoju činnosť a aktivity zrealizované počas projektu. Nórska delegácia bola súčasne prevedená výrobnou prevádzkou priamo v teréne. V rámci projektu BLC CENZUAL zakúpil zvozovú súpravu na zvoz dreva z lesov a spustil prevádzku zakúpenej píly na spracovanie menej kvalitného dreva na výrobu drevných paliet pre potreby spoločnosti BIOPEL.

Do projektu sú zapojení dvaja slovenskí partneri a 2 nórske organizácie. Za slovenskú stranu je to Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo a Žilinská univerzita v Žiline. Zástupcami nórskej strany je spoločnosť International Development Norway, Ltd. a Norwegian Forestry Group, Ltd., ktoré sú v rámci slovensko - nórskej bilaterálnej spolupráce partnermi zabezpečujúcimi prenos skúseností a poznatkov, z podobných európskych projektov, pre úspešné fungovanie biomasového logistického centra.

Program Záverečnej konferencie

pozvanka cela_web_-_kópia

 

 

 

 


Fotogaléria z podujatia