Spoločnosť BIOPEL, a. s. sa zameriava na nákup odpadovej drevnej hmoty a výrobu suchých štiepok vyššej kvality o vlhkosti do 20%  čo si vyžaduje nové prístupy pri jej výrobe.

Po ťažbe dreva je nutné realizovať zvoz odpadovej lesnej biomasy na lesné skládky - zberné miesta, aby sa zabezpečila možnosť čo najskoršej výsadby nového lesného porastu. Na skládke sa odpadová biomasa nechá sušiť prirodzeným spôsobom až do doby, kedy sa naseká na štiepky príslušných rozmerov. V prípade, že drevné štiepky dosahujú požadované parametre distribuujú sa do skladov kotolní na spaľovanie. Ak drevné štiepky po prirodzenom sušení nedosiahnu požadovanú vlhkosť, je potrebné tieto štiepky dosúšať v mobilnej sušiarni a následne sa v špeciálnych kontajneroch s pneumatickým vyprázdňovaním (vyfúkaním z kontajnera) distribuujú k odberateľovi do skladu.

 ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY
Poskytujeme službu štiepkovania drevnej hmoty našim profesionálnym mobilným štiepkovačom MAN TGS. Cena je predmetom dohody, na základe individuálnej kalkulácie ovplyvnenej napr. dostupnosťou terénu, vzdialenosťou, druhom drevnej hmoty a je pripravenosti na ďalšie spracovanie. Neváhajte nás preto kontaktovať. 
 
VOZIDLÁ A STROJE
 MAN TGS – Profesionálny mobilný štiepkovač s príslušenstvom
09 MAN stiepkovac
 • výkon min. 200 m3/hod drevnej štiepky podľa normy ÖNORM M 7133
 • šírka vstupného otvoru min.1200 mm, výška vstupného otvoru min. 680 mm
 • maximálny dosah hydraulickej ruky min. 9,5 m
 Špeciálne kontajnery pre distribúciu suchých štiepok
12 mobilna kontajner susiaren
 • špeciálne kontajnery pre distribúciu suchých štiepok - vnútorný objem min. 34 m3 
 • vyprázdňovací dopravník kontajnera, pneumatické vyprázdňovanie štiepky - vyfúkanie hadicou do skladu
 • mobilná kontajnerová sušiareň - vnútorný objem min. 36 m3, príruba na prívod sušiaceho vzduchu
 Distribúcia suchých drevných štiepok
07 Volvo tahac s kontajnermi
 • Špecifikácia: VOLVO -  Hákový nakladač na prepravu kontajnerov
06 Volvo tahac s navesom
 • Špecifikácia: VOLVO - ťahač s návesom s posuvnou podlahou
 • Nosnosť: max. 24 ton, objem max. 90 m3
 Vývozná súprava
15 Vyvozna suprava pre zvoz dreva
 • Špecifikácia: Vývozná súprava LVS 511
 • Nadstavba pre odvoz haluzovín