Parameter Pelety 6 mm EN PLUS A1 Priemyselné pelety 6 mm A2 - II. trieda
tvar valcovitý  valcovitý
priemer 6 mm 6 mm
dĺžka 30 – 40 mm 30 – 40 mm
sypná hmotnosť 600 kg.m-3 600 kg.m-3
výhrevnosť 16,5 MJ.kg-1 16,3 MJ.kg-1
obsah vody do 10% do 10%
obsah popola do 0,7% do 1,5%