rastlinne peletySpoločnosť BIOPEL, a. s. ponúka alternatívne pelety vyrobené z rastlinnej biomasy. Pelety sú 100% prírodným materiálom a sú vyrobené z odpadových frakcií poľnohospodárskej biomasy - obilnín. Podľa aktuálnej sezónu zberu to môže byť pšenica, jačmeň, kukurica alebo repka. 

Spaľovanie rastlinných peliet sa odlišuje od spaľovania drevených peliet. Zásadným rozdielom je popol, ktorý sa pri rastlinných peletách speká. Z toho vyplýva, že kotol musí byť určený na spaľovanie rastlinných peliet, inak povedané, kotol, ktorý vie spáliť obilie vie taktiež s vysokou pravdepodobnosťou spáliť aj rastlinné pelety. Rastlinné pelety sú vyrábané zo slamy, pliev a zvyškov, ktoré ostanú po čistení obilnín a olejnín. Obsah popola majú rastlinné pelety okolo 5 až 10 percent. Čo oproti dreveným peletám je 5 až 10 násobok. Popol je teda nutné vyberať raz za deň alebo každý druhý deň, záleží to od veľkosti popolníka, množstva popola a samozrejme od zimy. Rastlinné pelety sú náročnejšie na spaľovanie, preto musí byť kotol uspôsobený tak aby ich dokázal spáliť. Musí mať ohnisko istým spôsobom rozrušované aby sa doňho dostal vzduch a pelety vedeli dobre prehorieť.

 

Parameter Alternatívne pelety 8 mm, vyrobené z rastlinnej biomasy
tvar valcovitý
priemer 8 mm
dĺžka 30 – 40 mm
sypná hmotnosť 550 - 650 kg.m-3
výhrevnosť 14 - 15 MJ.kg-1
obsah vody 8 – 15%
obsah popola 5 - 7%