Suche drevne stiepky webSpoločnosť BIOPEL, a. s. sa zameriava  na výrobu suchých drevných štiepok vyššej kvality o vlhkosti max. do 20%, čo si vyžaduje nové prístupy pri jej výrobe a distribúcii. Obsah vody v drevných štiepkach je významným faktorom ovplyvňujúcim celkový výkon energetického systému, má vplyv na samotný proces spaľovania – ovplyvňuje produkciu znečisťujúcich látok, účinnosť tepelného zdroja, teplotu plameňa, množstvo popola.

 

 

 

 

KVALITA PALIVA

Letak stiepky 1

 letak stiepky 2

 

 

 

 

 

 

Čerstvé lesné štiepky majú vysoký obsah vody, ktorý kolíše od 40 do 60 %. Takáto mokrá štiepka sa vyznačuje nízkou výhrevnosťou, pri 50 % vlhkosti je to len okolo 2,2 kWh/kg.

Kvalita drevných štiepok je zárukou efektivity spaľovania, ekonomiky prevádzky a JE správnym krokom k znižovaniu emisií. 

Prečo NIE mokré drevné štiepky

 • Náklady na mokré štiepky sú približne 1,5 násobne vyššie v porovnaní so suchými
 • Vyššie náklady na dopravu        
 • Vyššie náklady na skladovanie v zimnom období - premŕzanie, problémy s manipuláciou, vykládkou
 • V zime môže byť vlhkosť až 60%
 • Kvalita dodávok je veľmi nestabilná
 • Vysoká citlivosť na mikrobiologickú degradáciu - pri mokrých štiepkach sú časté problémy spojené s hnilobou a plesňami  
 • Ich pôvod je často priamy výrub stromov v slovenských lesoch

Prečo ÁNO suché drevné štiepky

 • Vyššia výhrevnosť oproti mokrým štiepkam - 4 kWh/kg pri 20% vlhkosti  
 • Účinnejšie spaľovanie
 • Nižšia produkcia popola 
 • Jednoduchšia prevádzka a predĺženie životnosti zariadenia   
 • Zníženie celkového potrebného množstva paliva
 • Technológie na spaľovanie suchých drevných štiepok sú dvojpalivové, to znamená, že sa v nich dajú spaľovať aj drevné pelety – zvyšuje bezpečnosť dodávky paliva 
 • Vyrobené z presušeného drevného odpadu

SÚ SUCHÉ ŠTEPKY DRAHÉ? NIE!

V porovnaní so suchými drevnými štiepkami mokré štiepky výrazne znižujú výhrevnosť paliva, takže nie je možné dosiahnuť menovitý výkon kotla. Kúrenie je neefektívne, znečisťuje ovzdušie a zvyšuje náklady. 

Teplo zo suchych stiepok 2Teplo zo suchych stiepok 1

 

VÝROBA

Suché drevné štiepky vyrábame pasívnou metódou sušenia, to znamená, že drevný odpad v podobe drevných odrezkov nechávame prirodzene preschnúť. Slnečná energia a vietor sa postarajú o dostatočné vysušenie drevných odrezkov, stanú sa „vzduchosuchými“, ich relatívna vlhkosť sa vtedy pohybuje v rozmedzí 15 % - 20 %, čo je veľmi dôležitý ukazovateľ pre skladovanie štiepky. Následne sa odrezky štiepkovačom poštiepkujú na požadovanú frakciu (90 mm, 50 mm alebo 35 mm).

DOPRAVA

Zákazníkom sa štiepky dopravujú buď veľkokapacitným návesom s posuvnou podlahou alebo veľkokapacitnými kontajnermi. Ponúkame aj pneumatické plnenie skladu, kedy sú štiepky dopravované zo špeciálneho kontajnera priamo do skladu prúdom vzduchu obdobne ako je to pri drevných peletách s tým rozdielom, že priemer hadice ako i inštalovanej koncovky je väčší (Ø 150 mm). Zákazník tak dostane štiepku priamo do skladu bez potreby ďalšej manipulácie s palivom.