thumb 09 MAN stiepkovacSpoločnosť BIOPEL, a. s. zaradila medzi svoje profesionálne stroje i nový mobilný štiepkovač značky MAN s príslušenstvom. Mobilný štiepkovač sa používa na výrobu kvalitných štiepok. Tento stroj spracúva všetky bežné druhy mäkkého a tvrdého dreva na šiepky, ktorými možno kúriť. 

Spoločnosť BIOPEL, a. s. sa zameriava na výrobu štiepky vyššej kvality o vlhkosti do 23% pri vynaložení čo najmenších nákladov, čo si vyžaduje nové prístupy pri jej výrobe. Po ťažbe dreva je nutné realizovať zvoz odpadovej lesnej biomasy na lesné skládky, aby sa zabezpečila možnosť čo najskoršej výsadby nového lesného porastu. Na skládke sa odpadová biomasa nechá sušiť prirodzeným spôsobom až do doby, kedy sa naseká na štiepku príslušných rozmerov. V prípade, že drevné štiepky dosiahnu požadované parametre budú sa drevné štiepky distribuovať do skladov kotolní na spaľovanie. Ak drevné štiepky po prirodzenom sušení nedosiahnu požadovanú vlhkosť, bude potrebné tieto štiepky dosúšať v mobilnej sušiarni a následne bude v špeciálnych kontajneroch s pneumatickým vyprázdňovaním distribuovaná k odberateľovi do skladu. 

Profesionálny mobilný štiepkovač MAN

09 MAN stiepkovac• výkon min. 200 m3/hod drevnej štiepky podľa normy ÖNORM M 7133
• počet nožov min. 12 kusov
• šírka vstupného otvoru min.1200 mm
• výška vstupného otvoru min. 680 mm
• ovládanie hydraulickej ruky i štiepkovača z kabíny automobilu
• maximálny dosah hydraulickej ruky min. 9,5 m, moment zdvihu min. 92 kNm

 Špeciálne kontajnery na zvoz, sušenie a distribúciu štiepky

10 kontajnery 12 mobilna kontajner susiaren 13 mobilna kontajner susiaren 11 kontajner pneumat vyprazdn