Novinky

V dňoch 22.10.201.4 a 24.10.2014 sa uskutočnilo prvé stretnutie - kick-off meeting všetkých partnerov projektu „Biomasové logistické centrum" (BLC).

V stredu 22.10.2014 sa partneri stretli v Rajci v kancelárii EKOKLASTRA združenia BIOMASA. Na stretnutí si partneri projektu dohodli podrobný harmonogram projektu, odovzdali si podpísané partnerské dohody a stanovili si úlohy na najbližšie obdobie. Popoludní predseda Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec Štefan Fusko spolu so svojimi kolegami privítal prítomných účastníkov na píle a  vo svojich lesoch Porubskej doliny, kde vykonávajú svoju činnosť. Prítomní si tak mohli pozrieť spôsoby spracovania lesnej biomasy a spoločne si rozdiskutovali zavedenie inovácií v celom procese v rámci implementácie projektu.

Kick-off meeting pokračoval v piatok 24.10.2014 na pôde Katedry energetickej techniky strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá reprezentuje slovenského partnera projektu bez finančnej účasti. Prítomných privítali prorektor pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a vedúci katedry prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. Na stretnutí boli prezentované výskumné projekty katedry a zároveň si prítomní prezreli viaceré laboratória výskumnej činnosti. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom a partneri projektu si zaželali veľa úspechov pri spoločnej implementácii projektu.