Novinky

Spoločnosť Tuvatech, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, je malá vývojová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom motorov s vonkajším spaľovaním – motorov s rotujúcim piestom – Wankelovho typu. Tieto motory predstavujú efektívne riešenie produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (biomasa, slnečná energia, odpadové teplo vo výrobných prevádzkach).

V súčasnosti majú funkčný prototyp parného motora, ktorý testujú v malej mikroelektrárni s výkonom okolo 3 kW. Je kompaktný a efektívny. Ich výroba by priniesla zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na vykurovanie a väčšiu nezávislosť od distribútorov elektrickej energie.

 

Účelom tejto kampane je zhromaždiť financie a začať výrobu parného stroja a výrobu malých mikroelektrární na biomasu, v ktorých je pohon elektrického generátora zaistená novým parným strojom. Podpora kampane by priniesla zvýšenie využívania miestnych OZE, miestnej pracovnej sily a energetickej bezpečnosti občanov. Viac podrobných informácií sa dozviete tu.