Zaujalo nás

Združenie BIOMASA sa opäť zapojilo do 4. ročníka podujatia Dni energie na Slovensku - DENS 2017. Podujatie sa konalo v Žiline na Námestí A. Hlinku 5.6.2017 v čase 10:00 - 17:00 hod.

Cieľom podujatia je propagovať zelené technológie, úspory energie a udržateľnú dopravu na námestiach a v obchodných centrách našich miest. Prináša informácie z oblasti trvalo udržateľného rozvoja, obnoviteľných zdrojoch energie a v neposlednom rade ochrane životného prostredia. BIOMASA informovala rôzne cieľové skupiny o drevných peletách, ktoré sú komfortným a ekologickým vykurovacím palivom.

Spoločnosť Tuvatech, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, je malá vývojová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom motorov s vonkajším spaľovaním – motorov s rotujúcim piestom – Wankelovho typu. Tieto motory predstavujú efektívne riešenie produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (biomasa, slnečná energia, odpadové teplo vo výrobných prevádzkach).

V súčasnosti majú funkčný prototyp parného motora, ktorý testujú v malej mikroelektrárni s výkonom okolo 3 kW. Je kompaktný a efektívny. Ich výroba by priniesla zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na vykurovanie a väčšiu nezávislosť od distribútorov elektrickej energie.